Mentoring- moja pasja

Jesień to okres podsumowań i zadumy.
To też czas intensywnego działania…

Warto zrobić wstępne podsumowanie roku i tego, co chcemy do końca roku zakończyć i zrealizować, czy to w życiu, czy w biznesie.

Przygotowuję się do zajęć w Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska i chcę podzielić się jednym z aspektów mojej działalności mentoringu osobistego i biznesowego.

Mentoring to partnerska relacja między mistrzem a uczniem, zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia.

W ostatnich latach w Polsce coraz popularniejszy staje się mentoring biznesowy. Polega on na tym, że przedsiębiorca – zwykle osoba młoda, dopiero zaczynająca przygodę z biznesem i zakładająca pierwszą działalność gospodarczą – decyduje się na współpracę z mentorem.

Czyli z kim w praktyce?

Mentor udziela rad i wskazuje kierunki rozwoju osobom z mniejszym doświadczeniem czy wiedzą. Mentor jest autorytetem. Kimś, komu ufamy, cenimy za dokonania i zaangażowanie. Mentor uczy nowych umiejętności lub doskonali te już nabyte.

Bardzo ważne, aby umieć odróżnić mentora od coacha. Mentor to osoba z dużym doświadczeniem w zarządzaniu, rozwoju biznesu czy też w innym, określonym obszarze działania.

Mentor powinien mieć zarówno odpowiednie umiejętności i wiedzę, ale też metody na to, by sprawnie przekładać je na potrzeby swoich klientów. W najbardziej idealnym ujęciu mentor łączy elementy doradcy biznesowego, menedżera.

W procesie mentoringowym istotą jest relacja Mistrz–Uczeń. Mistrz dając swojemu uczniowi dość dużą swobodę w wyborach i zachęcając do eksperymentowania, sięga jednak do swoich bogatych zasobów i doświadczeń.

Rolą mentora jest wspieranie drugiej osoby w rozwoju. Jeśli mentor wykonuję pracę za mentee, to nie jest on dobrym mentorem.

Celem mentoringu jest nauczyć łowić ryby samemu, zamiast złowić dla kogoś parę ryb.

To mnie pasjonuje w mojej pracy z klientami podanie wędki i nauczenie łowienia ryb.

Taki proces jest bardzo przydatny w budowie strategii firmy i budowie marki osobistej/firmowej.

Udanego wędkowania.

Wasza,

Milena
Milena Gołda – doradca życiowy i biznesowy

www.milenagolda.pl